Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W BIELAWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PROPONOWANE PROFILE KLAS:

 • klasa matematyczno-techniczna

Przedmioty rozszerzone:  matematyka, język angielski, fizyka

Przedmioty dodatkowe: programowanie

Współpraca z Politechniką Wrocławską, Honorowy Patronat nad klasą objęła Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

 

 • klasa biologiczno-chemiczna 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Przedmioty dodatkowe: ratownictwo medyczne, ekologia i ochrona środowiska.

Zapewniamy zajęcia w profesjonalnym laboratorium chemicznym, doskonale wyposażonej  pracowni biologiczno-chemicznej, zajęcia wyjazdowe w laboratoriach uniwersyteckich, zajęcia specjalistyczne na Akademii Medycznej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Wrocławskim, udział w  projektach i warsztatach:

-"Mój Pierwszy Uniwersytet"

-"Studia w pigułce",

-"Noc z Biologią"

-"Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę"

Oferujemy przygotowanie do olimpiad przedmiotowych tj. Olimpiada Promocji Zdrowego Trybu Życia, Olimpiada Przyrodnicza itp.

  

 • klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty dodatkowe: warsztaty dziennikarskie, zajęcia teatralne, filozofia 

Udział w debatach i wykładach na uczelniach wyższych, zajęcia wyjazdowe prowadzone  w urzędach administracji państwowej i sądach, profesjonalne przygotowanie do olimpiad humanistycznych takich, jak: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, Olimpiada Solidarności, Olimpiada Humanistyczna i inne

Coroczna gala talentów ,,Talenty Chrobrego", wernisaże prac uczniowskich.

 

 • klasa językowa - język angielski

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, geografia

Przedmioty dodatkowe: dziennikarstwo w języku angielskim i public relations, techniki translacji, język angielski w biznesie

Zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, warsztaty językowe z native speakers, wyjazdy zagraniczne, patronat nad tą klasą sprawuje firma Bester Lincoln Electric oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

 

 • klasa humanistyczno-przyrodnicza 

Przedmioty rozszerzone:  język polski, język angielski, biologia

Przemioty dodatkoweekologia, edukacja filmowa.

Klasa o charakterze ogólnym.

 

 JĘZYKI OBCE W SZKOLE:

    język angielski na poziomie rozszerzonym

    język niemiecki lub język francuski na poziomie podstawowym

 

JEDNA SZKOŁA, WIELE MOŻLIWOŚCI !

Oferujemy Wam:

  • wszechstronny rozwój ucznia: naukowy, społeczny, artystyczny i sportowy naszych uczniów – patrz: www.liceumbielawa.pl

  • bardzo dobre przygotowanie do matury  gwarantują nauczyciele  o pełnych kwalifikacjach– egzaminatorzy OKE, pasjonaci przedmiotów, którzy poświęcą Ci swój czas i otoczą indywidualną opieką

  • bogatą ofertę dla uczniów uzdolnionych – współpraca z uczelniami wyższymi w kraju, przedstawienia teatralne oraz warsztaty w języku angielskim, tematyczne zajęcia wyjazdowe, zielone szkoły za granicą, klub sportowy, prężnie działający wolontariat

  • współpracę z wyższymi uczelniami (Akademia Medyczna, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska)

  • indywidualne podejście do uczniów rozwijających swoje pasje

  • indywidualny tok nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  • dobry i przyjazny klimat, życzliwość i akceptacja to nasze atuty

  • nowoczesne pracownie oraz gabinety lekcyjne wyposażone w najnowszy sprzęt multimedialny i pomoce naukowe, profesjonalne laboratorium chemiczne

  • wsparcie stypendialne dla uczniów– szkolne i zewnętrzne

  • profesjonalne doradztwo zawodowe

  • tutoring pedagoga i psychologa

  • nowoczesny kompleks sportowy z nowoczesnym boiskiem wielofunkcyjny.

    

    

    

   TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ:

   Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły.

   Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty .

   Do 21 lipca 2022 r. : podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

   Od 22 lipca 2022 do 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 : potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

   1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 : podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do szkoły oraz list wolnych miejsc.

   Od 2 sierpnia 2022 r. : prowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej.

 

 

Data dodania: 2019-09-27 12:17:35
Data edycji: 2022-05-17 14:20:09
Ilość wyświetleń: 7521

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej