Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekt pn. ''Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego''

Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego, FEDS.09.03-IZ.00-0003/23

 

 

Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany jest w terminie od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet: 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.03 Transformacja w edukacji.

 

Partnerstwo projektowe utworzyło 5 podmiotów:

- 3 publiczne: Powiaty Świdnicki, Dzierżoniowski i Kłodzki

- 2 niepubliczne: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego (Lider Projektu) i Zespół Szkół Alternatywnych Sp. z o.o

 

Projekt jest realizowany na rzecz następujących szkół:

- powiat świdnicki: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu

- powiat dzierżoniowski: I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie im. Jędrzeja Śniadeckiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie

- powiat kłodzki: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Liceum Alternatywne w Kłodzku.

 

Celem głównym proj. jest łagodzenie skutków transformacji na terenie Subregionu Wałbrzyskiego (w powiatach świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim) przez inwestycje w wysoką jakość edukacji i wzrost dostępności do takich usług edukacyjnych, którym celem będzie wsparcie regionu w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii, klimatu i porozumień paryskich oraz kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów liceów obszarów pogórniczych w celu dostosowania ich do wymogów gospodarki.

 

Grupę docelową stanowi 3 500 uczennic i uczniów oraz 157 nauczycielek i nauczycieli jedenastu szkół z powiatów świdnickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego. Przez realizację dodatkowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych i innych form wsparcia edukacji pozaformalnej u uczestników nastąpi wzrost wiedzy i świadomości w obszarach zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej z uwzględnieniem GreenComp i Agendy 2030, a także wzrost kompetencji kluczowych, społecznych i emocjonalnych wg Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Dzięki uzyskanemu wsparciu szkoły zwiększą także swoje zaangażowanie w edukację włączającą.

Działania projektowe: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w rozumieniu RE z 22.05.2018, w tym: zajęcia STEAM, DigComp2.1, GreenComp, rozwijające krytyczne myślenie, komunikację, wielojęzyczność, kompetencje obywatelskie, świadomość kulturową; wsparcie cyfryzacji 11 szkół, pozaformalne zajęcia wspierające rozwój uczniów w formie wyjazdów edukacyjnych, warsztatów, szkoleń i kursów; rozwój współpracy z pracodawcami i otoczeniem rynku pracy, szkolenia i rady pedagogiczne podnoszące umiejętności nauczycieli m.in. z edukacji włączającej; warsztaty i zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia umożliwiające rozpoczęcie edukacji na wyższym poziomie kształcenia, rozwój współpracy z uczelniami wyższymi, rozwój kompetencji zielonych i cyfrowych; wzmacnianie odporności psychicznej uczniów, zajęcia z zakresu rezyliencji, komunikacji społecznej i wewnętrznej w tym radzenia sobie ze stresem, Trening Umiejętności Społecznych, walka ze stereotypizacją płciową.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość całkowita projektu: 20 866 853,85 PLN

Wartość dofinansowania: 16 128 219,85 PLN

 

https://www.krzyzowa.pl/pl/projekty/innowacje-dla-szkol/4553-miedzypowiatowa-droga-do-edukacyjnego-sukcesu-szkol-ogolnoksztalcacych

Data dodania: 2024-02-19 10:31:46
Data edycji: 2024-05-28 18:18:54
Ilość wyświetleń: 258

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej